Polityka jakości

 

Polityka jakości Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego „ZIOŁOLEK” jest najważniejszym elementem wpływającym na realizację procesu wytwarzania produktów leczniczych, wyrobów kosmetycznych i suplementów diety, stanowiąc w ten sposób istotny element ogólnej strategii Przedsiębiorstwa, którego misją jest „Dobra Jakość”, gwarantująca skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produkowanych wyrobów oraz spełniająca oczekiwania Klientów.

Proces produkcji oparty jest na wspólnym przekonaniu wszystkich pracowników o konieczności trwałego zaspokajania wszystkich zakładanych i stwierdzonych oczekiwań i wymagań naszych klientów w stosunku do oferowanego im wyrobu, a naszym celem jest dostarczanie na rynek leków wspomagających leczenie wielu chorób oraz kosmetyków i suplementów diety dostępnych dla każdego Klienta.

U każdego pracownika istnieje świadomość wysokich wymagań naszych odbiorców.

Realizacja polityki jakości odbywa się także na następujących zasadach:

  • realizacja rozwoju Przedsiębiorstwa następuje tylko poprzez etyczne zaspokojenie potrzeb społeczeństwa
  • każdy pracownik odpowiada za jakość realizowanej produkcji w zakresie swoich obowiązków służbowych
  • zapewnienie jakości jest zadaniem ważnym zarówno dla kierownictwa jak i pozostałych pracowników
  • działania ukierunkowane są na unikanie wad, a nie usuwanie skutków wad.
  • prowadzenie działań zmierzających do unowocześnienia produkcji poprzez zastosowanie nowych osiągnięć technicznych i technologicznych.
  • prowadzenie produkcji w warunkach zgodnych z aktualnymi standardami GMP, dającymi gwarancję stabilnej jakości, niezawodności i skuteczności wyrobów
  • zapewnienie wykwalifikowanej kadry poprzez systematyczne szkolenie pracowników
  • Kierownictwo Przedsiębiorstwa zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością zwiększając w ten sposób jego skuteczność
  • Kierownictwo Przedsiębiorstwa zobowiązuje się do spełnienia mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań dotyczących produkcji leków, kosmetyków i suplementów diety.
  • Kierownictwo Przedsiębiorstwa zobowiązuje się do zapewnienia koniecznych zasobów infrastrukturalnych do realizacji produkcji.