Reklamacja

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE Z TYTUŁU RĘKOJMI I ZAWADY
W momencie odbioru kupujący powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki. Jeżeli jej stan lub zawartość budzi zastrzeżenia, kupujący powinien skontaktować się ze sprzedawcą. Kontakt podany jest w pkt 1. regulaminu oraz na www.ziololek.pl
Podstawą złożenia reklamacji towaru jest dowód zakupu (faktura VAT). Wymianie bądź reklamacji podlegają wyłącznie produkty zakupione poprzez sklep internetowy z dołączonym dowodem zakupu, a które posiadają wady powstałe w procesie produkcji kosmetyku lub też uległy uszkodzeniu w trakcie wysyłki.
W przypadku zaginięcia przesyłki, powstałej nie z winy sprzedającego, lecz z winy osób trzecich, Firma zastrzega sobie 30 dni roboczych na wyjaśnienie zaistniałej sytuacji (złożenie reklamacji na poczcie, odpowiedź reklamacyjna)

Formularz reklamacyjny do pobrania